Idees Magistrals per Infantil

Posts Tagged ‘WebQuest

En general les WebQuest s’utilitzen més per alumnes de Primària i Secundària que ja saben llegir i escriure. Però Això no vol dir que els alumnes d’infantil no puguin utilitzar aquest recurs tan interessant.

És cert, que no hi ha gaires WebQuest per a Infantil però penso que si substituim el text per imatges o audicions, podrien arribar a fer-les. Vegem-ne 3 exemples:

WebQuest:  Els Bolets

WebQuest: Una Passejada pel mar

WebQuest dels Taurons


Etiquetes: ,

Aquí teniu una brillant entrevista amb el pare de les WebQuest, per si voleu ampliar horitzons.

Bernie Dodge, Palad�n del Aprendizaje Basado en Internet.

Etiquetes: ,

És una activitat didàctica, creada per Bernie Dodge i Tom March, basada en el desenvolupament de les competències bàsiques, en què es proposa a l’alumne de dur a terme una recerca guiada sobre un tema específic utilitzant, fonamentalment, recursos d’Internet ja preseleccionats , i  de transformar posteriorment  la informació en un treball personal a través d’un procés d’anàlisi, síntesi i avaluació.

Els alumnes es troben inmersos davant d’una situació-problema que han de solucionar cooperativament. Sovint es planteja com una missió que han de resoldre, investigant en els webs indicats, responent a les preguntes que ajuden a avançar en la comprensió de la situació plantejada i…al final de tot el procés, s’inclou la “gran pregunta”, amb una resposta que no prové directament dels webs consultats.  Per aquest motiu, cal que els alumnes integrin tota la informació consultada i n’extreguin les seves pròpies conclusions, i és precisament això, el que fa tan enriquidor aquest recurs educatiu.

Les WebQuest, són una estratègia molt rica en si mateixa, tant per aprendre sobre un tema determinat, com per adquirir les competències i habilitats relacionades amb les TIC i la recerca d’informació. Amb aquest recurs afavorim que els alumnes s’impliquin en tot el procés d’aprenentatge perquè esdevenen protagonistes (a l’inici amb la missió encomenada, durant la recerca d’informació i a les conclusions finals).

Compte!!! Tot i que sovint s’utilitza CAZA DEL TESORO com a sinónim de WebQuest, haig d’aclarir que tenen molt a veure, però que no són ben bé el mateix. La diferència està en que les Caceres del Tresor NO acostumen a proposar la ressolució de cap problema, ni a realitzar conclusions finals (aquestes són característiques de les WebQuest).

Estructura de la WebQuest

Les WebQuest s’estructuren de la següent manera:

1- Introducció: El principal objectiu és introduir a l’alumne en la situació i promoure la motivació necessària per investigar sobre aquell tema determinat i resoldre el problema, enigma…

2- Tasca: Indica als alumnes quines tasques hauran de fer, què s’espera d’ells i quin és l’objectiu a assolir, per donar sentit a tota l’activitat.

3- Recursos: Llistat de webs que el mestre ha seleccionat prèviament i que seran l’espai de consulta i la font d’informació per anar responent a les diverses preguntes que se’ls planteja.

4- Procés: Es tracta d’una descripció clara i concisa dels passos que cal seguir per solucionar amb éxit la tasca. En aquest apartat es poden suggerir estratègies de treball cooperatiu, repartició de rols pels components del grup o altres consells per facilitar tot el procés d’aprenentatge.

5- Avaluació: Cal que que els alumnes coneguin, des del primer moment, quins seran els criteris d’avaluació. Per això han de ser clars i específics per a cada una de les tasques encomanades.

6- Conclusió: És la “gran pregunta” que he comentat abans on cal respondre integrant, relacionant i sintetitzant, tota la informació consultada en els passos anteriors. No és una resposta que puguin trobar directament, si no que caldrà un esforç personal i grupal per arribar a la resposta final.

A més a més d’aquestes 6 parts pròpies pels alumnes, també pot haver-hi 2 més : Crèdits i Guia didàctica pel professorat.

Personalment vaig realitzar un curs de WebQuest a distància per a mestres a través del Xtec i la Comunitat  Catalana de WebQuest, el vaig trobar molt interessant, el tutor en tot moment m’anava indicant els passos a seguir i vaig aprendre molt.

– Wewquest, una eina per treballar amb internet a l’aula. (30h)

Per més informació podeu adreçarvos a la Comunitat Catalana de WebQuest

o bé a d’altres portals de WebQuest com:Benvinguts/des a Idees Magistrals!!!

SANT JORDI

No diguis hivern acabat, fins Sant Jordi no hagi estat.

Calendari

Crea els teus contes

WEB D’IL·LUSTRACIONS INFANTILS

Trobareu il·lustracions precioses!!!

Biblioteca Infantil

Poisson Rouge

Entrena amb el ratolí

Plastilina

Ens vestim: anem a…

Orientació Espacial

Frase

Torna aviat

Recomana aquest Blog