Idees Magistrals per Infantil

Posts Tagged ‘Recursos

En general les WebQuest s’utilitzen més per alumnes de Primària i Secundària que ja saben llegir i escriure. Però Això no vol dir que els alumnes d’infantil no puguin utilitzar aquest recurs tan interessant.

És cert, que no hi ha gaires WebQuest per a Infantil però penso que si substituim el text per imatges o audicions, podrien arribar a fer-les. Vegem-ne 3 exemples:

WebQuest:  Els Bolets

WebQuest: Una Passejada pel mar

WebQuest dels Taurons


Etiquetes: ,

Aquí teniu una brillant entrevista amb el pare de les WebQuest, per si voleu ampliar horitzons.

Bernie Dodge, Palad�n del Aprendizaje Basado en Internet.

Etiquetes: ,

És una activitat didàctica, creada per Bernie Dodge i Tom March, basada en el desenvolupament de les competències bàsiques, en què es proposa a l’alumne de dur a terme una recerca guiada sobre un tema específic utilitzant, fonamentalment, recursos d’Internet ja preseleccionats , i  de transformar posteriorment  la informació en un treball personal a través d’un procés d’anàlisi, síntesi i avaluació.

Els alumnes es troben inmersos davant d’una situació-problema que han de solucionar cooperativament. Sovint es planteja com una missió que han de resoldre, investigant en els webs indicats, responent a les preguntes que ajuden a avançar en la comprensió de la situació plantejada i…al final de tot el procés, s’inclou la “gran pregunta”, amb una resposta que no prové directament dels webs consultats.  Per aquest motiu, cal que els alumnes integrin tota la informació consultada i n’extreguin les seves pròpies conclusions, i és precisament això, el que fa tan enriquidor aquest recurs educatiu.

Les WebQuest, són una estratègia molt rica en si mateixa, tant per aprendre sobre un tema determinat, com per adquirir les competències i habilitats relacionades amb les TIC i la recerca d’informació. Amb aquest recurs afavorim que els alumnes s’impliquin en tot el procés d’aprenentatge perquè esdevenen protagonistes (a l’inici amb la missió encomenada, durant la recerca d’informació i a les conclusions finals).

Compte!!! Tot i que sovint s’utilitza CAZA DEL TESORO com a sinónim de WebQuest, haig d’aclarir que tenen molt a veure, però que no són ben bé el mateix. La diferència està en que les Caceres del Tresor NO acostumen a proposar la ressolució de cap problema, ni a realitzar conclusions finals (aquestes són característiques de les WebQuest).

Estructura de la WebQuest

Les WebQuest s’estructuren de la següent manera:

1- Introducció: El principal objectiu és introduir a l’alumne en la situació i promoure la motivació necessària per investigar sobre aquell tema determinat i resoldre el problema, enigma…

2- Tasca: Indica als alumnes quines tasques hauran de fer, què s’espera d’ells i quin és l’objectiu a assolir, per donar sentit a tota l’activitat.

3- Recursos: Llistat de webs que el mestre ha seleccionat prèviament i que seran l’espai de consulta i la font d’informació per anar responent a les diverses preguntes que se’ls planteja.

4- Procés: Es tracta d’una descripció clara i concisa dels passos que cal seguir per solucionar amb éxit la tasca. En aquest apartat es poden suggerir estratègies de treball cooperatiu, repartició de rols pels components del grup o altres consells per facilitar tot el procés d’aprenentatge.

5- Avaluació: Cal que que els alumnes coneguin, des del primer moment, quins seran els criteris d’avaluació. Per això han de ser clars i específics per a cada una de les tasques encomanades.

6- Conclusió: És la “gran pregunta” que he comentat abans on cal respondre integrant, relacionant i sintetitzant, tota la informació consultada en els passos anteriors. No és una resposta que puguin trobar directament, si no que caldrà un esforç personal i grupal per arribar a la resposta final.

A més a més d’aquestes 6 parts pròpies pels alumnes, també pot haver-hi 2 més : Crèdits i Guia didàctica pel professorat.

Personalment vaig realitzar un curs de WebQuest a distància per a mestres a través del Xtec i la Comunitat  Catalana de WebQuest, el vaig trobar molt interessant, el tutor en tot moment m’anava indicant els passos a seguir i vaig aprendre molt.

– Wewquest, una eina per treballar amb internet a l’aula. (30h)

Per més informació podeu adreçarvos a la Comunitat Catalana de WebQuest

o bé a d’altres portals de WebQuest com:


Aquest recurs permet escriure llibres virtuals (online)  de forma col·laborativa, és a dir, que poden estar escrits per autors diferents, fins i tot en diferents idiomes, formats, tipus de lletra etc…recorda doncs a la coneguda Wiquipèdia on tothom pot entrar, afegir dades i contribuir a millorar-la.

La Prestatgeria Digital, s’adreça a centres educatius o a persones vinculades amb l’educació, ja que cal tindre la clau de l’XTEC i a més a més, estar autoritzat pel centre educatiu, per poder publicar un llibre.

Els autors poden escriure i publicar llibres sense límit. Les publicacions no queden catalogades per temàtica, si no per criteris més amplis com: Llibres més llegits, llibres amb més pàgines i entrades més recents. Per això, si es vol buscar un llibre determinat, cal buscar-ho pel títol, el nom  del centre, descriptors, idioma etc… En aquest sentit, veig l’inconvenient que cal conèixer prèviament aquesta informació per buscar el llibre.

Aplicacabilitat dels Llibres Digitals: Aquest recurs pot ser molt interessant tant per mestres com per alumnes de Primària i Secundària, ja que es pot aprendre a treballar i escriure de forma col·laborativa. A més a més de la motivació que impliquen les noves tecnologies en els més joves, també hi ha la de poder compartir el treball realitzat amb la societat (publicant-lo). Veig doncs, en aquest recurs, la possibilitat de motivar aquells alumnes que generalment estan més desmotivats. Projectes com participar en una ràdio local o publicar un llibre digital pot ser doncs un bon al·licient pels nostres alumnes.

Us adjunto un tutorial per poder veure tots els passos que cal seguir per a publicar un llibre digital i, un cop publicat penjar-ho en el nostre blog.

Bonic conte amb il·lustracions  espectaculars que pot donar molt de si: parlar del fred,  de l’hivern, de sentiments, valors com compartir, hàbit de lectura…

Visiteu una mà de contes per veure’n més:

El Kid Pix és un programa per a nens, per dibuixar amb l’ordinador, però imitant el model no digital, és adir, com si ho féssim a mà alçada damunt d’un full blanc. La característica principal d’aquest programa, és la seva senzillesa a l’hora de ser utilitzat (així doncs, té un alt nivell d’usabilitat).

Totes les eines per a dibuixar, són molt visibles i permeten als nens/es fer les seves creacions de forma intuïtiva. Fins i tot, si triem el Mode Menuts, pot ser utilitzat per alumnes de P3.

Pels mestres també resulta una eina molt útil ja que ens permet arxivar els projectes dels nostres alumnes i visualitzar-los amb facilitat. Existeix per les escoles la versió anomenada: Kid Pix Deluxe 4 en Català.

Permet realitzar funcions ben diverses: dibuixar (llàpis, retolador, guix i ceres) triar el gruix, fer traçat lliure, formes predeterminades, textures i estampació.

També permet riar una bona paleta de colors i afegir-hi sons o fins i tot text que posteriorment podrem escoltar amb aquesta funció: 

Si el resultat creatiu no agrada, es pot esborrar amb la goma, dinamitar tot o bé desfer els últims passos.

Finalment comentar que també hi ha un projector de diapositives que permet fer animacions amb el programa Quick Time i imprimir els projectes realitzats.

Aquest programa permet fomentar la creativitat dels nostres petits pintors/res d’una manera molt atractiva, i si tot i així fallés la inspiració, també es pot partir d’unes plantilles o consultar a la màquina d’idees que el propi porgrama ofereix.

Conclusió: Penso que és una eina molt bona per a treballar a Infantil i que pot fomentar entre els nostres alumnes la creativitat, però a més a més, la familiarització amb les noves tecnologies, de manera que les TAC no siguin una utopia, si no una realitat.

Per a tindre una informació més detallada de totes les possibilitats podeu consultar el següent tutorial:

És un espai per crear i compartir activitats educatives multimèdia fet en una plataforma java, que funciona amb diferents sistemes operatius.

Les activitats multimèdia són aplicacions que tan poden descarregar-se al PC, com realitzar-se on-line.

El que fa molt interessant aquest espai, és que s’ha convertit en un recull extens d’activitats que mestres i d’altres professionals van penjant i que permet compartir-les amb la resta de  la comunitat docent.

A més a més, a l’hora de buscar activitats concretes, esdevé una eina molt útil, ja que podem buscar per àrees, idiomes, nivell (infantil, primària, secundària i batxillerat), fins i tot per títol o autor. A dia d’avui, he buscat activitats d’infantil i n’hi ha  253 projectes!!! Per Infantil són activitats de: relacionar, fer puzles, escriure paraules, comptar…

Personalment la majoria d’escoles que conec fan servir el JClic quan fan desdoblaments, reforç am b alumnes amb N.E.E. i també per millorar la parla d’alumnes nouvinguts, ja que són activitats molt visuals i intuitives. El fet que les activitats educatives es presentin com uns jocs d’autocorrecció que anima a donar la resposta correcta, motiva els alumnes que sovint plantejen més dificultats amb els sitemes ordinaris d’aprenentatge i com que es pot triar el nivell de dificultat, podem contribuir a la millora de la seva autoestima.


A continuació teniu un exemple d’activitat per a P5 per a  les primeres lectures:

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project= http://clic.xtec.cat/projects/lectures/jclic/lectures.jclic.zip&lang=ca


Benvinguts/des a Idees Magistrals!!!

SANT JORDI

No diguis hivern acabat, fins Sant Jordi no hagi estat.

Calendari

Crea els teus contes

WEB D’IL·LUSTRACIONS INFANTILS

Trobareu il·lustracions precioses!!!

Biblioteca Infantil

Poisson Rouge

Entrena amb el ratolí

Plastilina

Ens vestim: anem a…

Orientació Espacial

Frase

Torna aviat

Recomana aquest Blog